v
شماره های تماس: 09123692785 -88618425 فکس: 89786006 ایمیل :Info@citygenn.com
اطلاعات و اخبار
1 2 3 >
مواد شیمیایی اکروس
لیست مواد شیمیایی اکروس

شرکت اکروس (آکروز) از زیرمجموعه های شرکت فیشر امریکا (فیشر ساینتیفیک) می باشد که در زمینه تولید مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی، فعالیت گسترده ای در نقاط مختلف دنیا دارد.
مواد شیمیایی اکروس ...
فنول فتالئین
فنول فتالئین Phenolphthalein:

این ماده بی رنگ بی بو و بدون مزه میباشد. رنگ آن از حالت  بی رنگ تا شاه توتی-بنفش متغیر است و برای  تمام دانشجویان شیمی به طور گسترده ای شناخته شده میباشد رنگ آن ممکن است در محلول های بازی  قوی ناپدید شود و... فنول فتالئین ...
مواد شیمیایی اکروس

لیست مواد شیمیایی اکروس

شرکت اکروس (آکروز) از زیرمجموعه های شرکت فیشر امریکا (فیشر ساینتیفیک) می باشد که در زمینه تولید مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی، فعالیت گسترده ای در نقاط مختلف دنیا دارد.
مواد شیمیایی اکروس ...
مواد شیمیایی اکروس
لیست مواد شیمیایی اکروس

شرکت اکروس (آکروز) از زیرمجموعه های شرکت فیشر امریکا (فیشر ساینتیفیک) می باشد که در زمینه تولید مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی، فعالیت گسترده ای در نقاط مختلف دنیا دارد.
برای اطلاع از موجودی و قیمت مواد... مواد شیمیایی اکروس ...
پلی کاپرولاکتون

 پلی کاپرولاکتون
پلی کاپرولاکتون یکی از اولین پلمیرهای تجاری قابل دسترس است که با خواص تجزیه زیستی عظیم شناخته شده است که در نهایت توسط نظم و قانون  موجود در محیط زیست بومی یعنی میکرو ارگانیسم ها، آنزیم ها و هیدرولیز کنترل میشود.
نحوه کنترل کردن آنها به این... پلی کاپرولاکتون ...