v
شماره های تماس: 09123692785 -88618425 فکس: 89786006 ایمیل :Info@citygenn.com
نام کالا :

سیلیکاژل 60 برای TLC کد 107730 مرک آلمان

نام کالا انگایسی :

Silica gels for TLC and PLC plates

کد کالا :

1.07730

کمپانی :

مرک آلمان
107730
 • خرید
 • شرح و توضیحات
 • مشخصات
 • محصولات مشابه

قیمت و دسترسی

شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
1.07730.0500 500 g تومان
جهت آگاهی از قیمت کالا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید
1.07730.1000 1 kg تومان
1.07730.5000 5 KG تومان
1.07730.9025 25 kg تومانشرح و توضیحات
سیلیکاژل 60 برای TLC کد 107730 مرک آلمان
 
انتخاب ژل های استاندارد و اصلاح شده سیلیکا که در بسیاری از دانه ها موجود است و از یک منبع منفرد تهیه شده و به کروماتوگرافی اختصاص داده شده است. ژل سیلیکا استاندارد شده به طور گسترده ای در فرآیند جداسازی برای تمیز کردن ترکیبات ارزشمند در مقادیر تن استفاده می شود.
 
 • نتایج قابل اعتماد و نرم افزار نمونه ساده
 • انواع اندازه های بسته بندی از 1 تا 25 کیلوگرم
 • جایگزین های اقتصادی به انواع متعارف
 
* F254: شاخص فلورسنت سبز، H: بدون اتصال دهنده خارجی، G: با گچ، P: برای کار آماده سازی.
 
بسته بندی: بسته بندی پلاستیکی.
 


مشخصاتمحصلات مشابه


 • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105631 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60


  1.05631
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05631.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105633 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support


  1.05633
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05633.0001 100 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105641 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.05641
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05641.0001 50 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105616 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel F₂₅₄ pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support


  1.05616
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05616.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105628 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support


  1.05628
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05628.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105629 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support


  1.05629
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05629.0001 100 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105648 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ Premium Purity pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.05648
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05648.0001 50 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105649 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ glass plate, plate L × W 20 cm × 10 cm


  1.05649
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05649.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105642 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.05642
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05642.0001 50 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 111764 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ AMD,extra thin pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support


  1.11764
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.11764.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 115534 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support


  1.15534
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.15534.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 113187 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 5 x 2.5 cm pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support


  1.13187
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.13187.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 113727 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 10 x 2.5 cm


  1.13727
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.13727.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 115696 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄s pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.15696
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.15696.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 115498 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s with concentrating zone 20 x 2.5 cm


  1.15498
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.15498.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 115552 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 WR F₂₅₄s pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.15552
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.15552.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 112363 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 WR F₂₅₄s AMD extra thin


  1.12363
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.12363.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 113748 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm


  1.13748
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.13748.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 113749 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2.5 cm


  1.13749
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.13749.0001 50 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105564 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ GLP pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support


  1.05564
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05564.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 105613 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel F₂₅₄ GLP pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.05613
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.05613.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 113326 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 GLP pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support


  1.13326
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.13326.0001 25 units تومان • سیلیکاژل 60 HPTLC کد 113728 مرک آلمان

  HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 20 x 2.5 cm


  1.13728
  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  1.13728.0001 50 units تومان