v
شماره های تماس: 09123692785 -88618425 فکس: 89786006 ایمیل :Info@citygenn.com

فنول فتالئین


١٣٩٩/٢/٣٠
فنول فتالئین Phenolphthalein:

این ماده بی رنگ بی بو و بدون مزه میباشد. رنگ آن از حالت  بی رنگ تا شاه توتی-بنفش متغیر است و برای  تمام دانشجویان شیمی به طور گسترده ای شناخته شده میباشد رنگ آن ممکن است در محلول های بازی  قوی ناپدید شود و اگر از افراد متخصص بپرسید که فنول فتالئین چه رنگی می باشد در حقیقت سوالی بیاهمیت وجزئی پرسیده شده است و 100 درصد جوابی که خواهید شنید مانند قرمز مایل به بنفش یا بنفش کامل میباشد اما در مسائل شیمی حتی در زمینه هایی بسیار اثبات و شناخته شده گاهی اوقات نتایج ممکن است تغییر کند و همان جواب همیشگی ثابت به دست نیاید.
فنول فتالئین اسید ضعیفی است که در شرایط اسیدی موازنه آن در سمت چپ و تراکم آنیون ها به حدی کم است که رنگ صورتی نشان  داده نمیشود و در شرایط قلیایی موازنه در سمت راست و تراکم آنیون ها برای  ظاهر شدن رنگ صورتی کافی است. فنول فتالئین معمولا با واکنش آندریک فتالیک و دو مولکول فنول در محیط کشت اسیدی مانند سولفوریک اسید آماده میشود اما میتوان از زینک کلراید یا آلومینیوم کلراید نیز استفاده کرد.
در حقیقت فنول فتالئین فقط با بازهای قوی تغییر رنگ میدهد و صورتی میشود مانند KOH/ NAOH و تا زمانی که با اسید واکنش نشان ندهد بی رنگ در آن باقی خواهد ماند.

فنول فتالئین دارای 4 حالت در محلول های آبی میباشد :
در محیطی که دارای اسید قوی باشد پروتون میگیرد و به فرم Hln+ و نارنجی رنگ در می آید و در شرایط اسید قوی باز ضعیف  حالت قلیایی آن Hln   و بدون رنگ است. وقتی دو پروتون از دست می دهد به حالت ln 2_   یعنی به حالت آنیونی یک رنگ صورتی آشنا نشان میدهد و در شرایط باز قوی رنگ صورتی آن در واکنش به  PHبالای 13 به حالتی آرام رنگش محو و در نهایت بدون رنگ میشود که ازاین  ویژگی در کلاس های درسی برای بررسی  واکنش انرژی جنبشی استفاده میشود.
ترکیب شیمیایی فنول فتالئین c20 h14 O4  است و اگر به فرم اختصاری آن را بنویسیم به حالت   Hln یا ph ph میشود .جرم مولکولی آن 318.32گرم بر مول است و دارای نقطه ذوب 259-263 میباشد میزان حلالیت در آب 400 میلی گرم بر لیتر است و در حالت قلیایی PH بین 8.2 تا 10 میشود.

موارد استفاده فنول فتالئین :
فنول فتالئین شاخصی اسیدی بازی است که در تیتراسیون اسید باز مورد استفاده میباشد. معمول ترین شاخص است و هم چنین بخشی از شاخص جهانی با متیل قرمز / یدو متیل آبی و تیمل قرمز میباشد.
 در بعضی از مقالات به آن به عنوان مواد مصنوعی اشاره شده است و قرار بوده است که از تولوئن سولفیک به عنوان کاتالیزور اسیدی برای سنتز فنول فتالئین در مقیاس متعارف و در مقایس کوچک برای افزایش تولید دوباره استفاده شود. از حساسیت PH فنول فتالئین در کارهای دیگر نیز استفاده میشود .بتن به طور طبیعی PHبالایی به خاطر وجود کلسیم هیدروکسید در زمانی که سیمان با آب واکنش نشان داده است دارد و زمانی که بتن با کربن دی اکسید در اتمسفر واکنش نشان میدهد تا 8.5-9 کاهش می یابد.
زمانی که یک درصد از محلول فنول فتالئین به حالت بتن نرمال بشود رنگ آن صورتی روشن میشود و اگر بتن بی رنگ باشد نشان دهنده ی از دست دادن کربنات است هم چنین برای پر کردن حفره ها نیز از فنول فتالئین استفاده میشود و زمانی که سوراخ پر و سفت شود در واکنش با کربن دی اکسید موجود در اتمسفر رنگ صورتی آن محو میشود. فنول فتالئین در اسباب بازی ها نیز مورد استفاده است به عنوان مثال برای از بین بردن ترکیبات جوهر یا پاک کننده ی رنگ موی عروسک ها در هالیوود استفاده میشود. در جوهر با سدیم هیدروکسید که با کربن دی اکسید واکنش میدهد برای گسترش یا بهبود گرافیک های جادویی  جوهر با یک حلال هیدروکسیدی اسپری میشود که باعث ظاهر شدن گرافیک محو شده در محیط قلیایی میشود طرح گرافیکی به علت واکنش با کربن دی اکسید در نهایت دوباره ناپدید میشود. تیمول فاتالین برای هم چین هدفی نیز استفاده میشود البته اگر هدف رنگ آبی باشد. فنول فتالین قرن ها است که به عنوان ملین و مسهل استفاده میشود که به حالت پودر کم رنگ مایل به زردی است و در الکل و محلول های آبی از هیدروکسید و  کربنات ها حل میشود و مدت زیادی است که توسط شیمی دان ها برای تعیین اسیدی یا بازی بودن ادرار نیز استفاده میشود.
فنول  فتالئین اکنون از ملین های بدون نسخه حذف شده است زیرا ایجاد سرطان تخمک میکرد و مانع ریزش کلسیم در سلول های انسانی با ذخیره سازی آن می شد.
فنول فتالئین خون را توسط کیت مخصوصی به نام kastle meyer test  شناسایی میکند برای این که صورتی پر رنگ تشکیل شود و نتیجه مثبت باشد فنول فتالئین کاهش یافته باید اکسیده شود و به حالت عادی  و دارای رنگ برگردد در واکنش فنول فتالئین هیدروژن پراکسید با همو گلوبین موجود در خون واکنش نشان میدهد.

خطرات فنول فتالئین :
اگر تماس با چشم داشته باشد سبب حساسیت های چشمی و اگر تماس با پوست داشته باشد سبب حساسیت های پوستی میشود. اگر بلعیده شود موجب حساسیت های معده ای و حالت تهوع و استفراغ و دل پیچه میشود. استنشاق آن باعث ایجاد حساسیت در دستگاه تنفسی و اسیب به کلیه ها میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش این کالا از این لینک استفاده فرمایید.

مواد و تجهیزات آزمایشگاهی سیتیژن